STOPPEN MET ROKEN BEGELEIDING praktijkgerichte opleidingen voor professionals
Momentum Training & Coaching
 

Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining

Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining

Doelgroep: 

- Rokers die met steun van een groep willen stoppen met roken en aan hun leefstijl willen werken 
- Bedrijven

Groepsgrootte: minimaal 6 maximaal 12

De groepstraining ‘Voel je Vrij! Stoppen met roken en leefstijltraining’ is een kortdurend, maar intensief traject dat bestaat uit gedragsmatige ondersteuning in combinatie met een farmacologisch hulpmiddel.
De training is ontwikkeld op basis van ervaring in het begeleiden van groepen bij het stoppen met roken. In de ‘Voel je Vrij! stoppen met roken en leefstijltraining’ is er naast aandacht voor alle facetten van het stoppen met roken, aandacht voor positieve leefstijlverandering. Het is een groepstraining en iedere deelnemer krijgt een ‘maatje’ uit de groep, waardoor extra steun gegeven en gekregen kan worden. Er wordt gewerkt met een werkboek, met oefeningen die in de training gemaakt worden, opdrachten die men individueel of met het ‘maatje’ doet en verder bevat het achtergrondinformatie over roken, stoppen met roken, nicotinevervangers en leefstijl.
Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, zoals bijvoorbeeld visualisaties, ontspanningsoefeningen, muziek en ankers leggen, waarbij niet alleen het cognitieve niveau aangesproken wordt.

In 10 weken zijn er 7 bijeenkomsten en de 12e week een evaluatie per email. Naast stoppen met roken wordt aandacht besteed aan leefstijl en gedragsverandering.

 

 

 

Kosten en Accreditatie

voel je vrij!

Accreditatie
Voel je Vrij! is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken

Kosten
Particulieren: € 325,- incl. BTW & werkboek
Bedrijven: € 3700,- excl. BTW incl. werkboeken per groep, maximaal 12 deelnemers

Losse werkboeken: € 25,-

Kosten bedrijven
Alle kosten zijn aftrekbaar van de belasting en worden meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Veel werkgevers betalen een deel en laten de werknemers een deel zelf betalen van hun vergoeding.
Een rokende werknemer is een kostenpost!

Vergoedingen particulier
Wij raden je aan altijd contact op te nemen met je zorgverzekeraar om zeker te weten hoe jouw individuele situatie er uit ziet. Check ook je eigen risico. Je krijgt van ons een factuur die je kunt indienen.
Info verzekering 2015

 

 

Wat zit er in sigaretten?

stoffen-in-een-sigaret.png

 

Programma Voel je Vrij! Training

De training duurt 12 weken, dat is de tijd die minimaal nodig is om tot gedragsverandering te komen. In het begin is er iedere week een bijeenkomst, later zit er langere tijd tussen.

Week 1
1. KLAAR VOOR DE START

Week 2
2. BALANS & BESLUIT

Week 3
3.STOPDAG

Week 4
4. MOEILIJK, MOEILIJK

Week 6
5. ANDERS DENKEN, ANDERS DOEN

Week 8
6. VERLANGENS & MOGELIJKHEDEN

Week 10
7. ROOKVRIJ & GEZOND

Week 12
evaluatiemail