STOPPEN MET ROKEN PRAKTIJKGERICHTE (NA)SCHOLINGEN
Stoppen met roken
 

SCIP-IT

Momentum heeft meegewerkt aan het SCIP-IT onderzoek. Een promotieonderzoek van Marjolein Verbiest naar stoppen met roken begeleding door huisartsen. In dit onderzoek hebben wij alle trainingen verzorgd.

Vanwege het positieve effect en de positieve reacties van huisartsen gaan we dit nu voortzetten.

Voor informatie: bellen of mailen.

 

SCIP-IT onderzoek van Marjolein Verbiest

De begeleiding binnen de huisartsenpraktijk bij het stoppen met roken kan beter. Dat stelt gezondheidspsycholoog Marjolein Verbiest die onlangs  promoveerde op haar onderzoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

De huisarts krijgt een belangrijke rol toebedeeld bij het ontmoedigen van tabaksverslaving. Zo zouden zij minstens eens per jaar moeten informeren naar het rookgedrag van hun patiënt en dat moeten registreren. Toch blijken huisartsen het lastig te vinden om zich routinematig bezig te houden met de begeleiding van patiënten bij het stoppen met roken. Zo vrezen ze dat het ongevraagde advies om te stoppen met roken op weerstand stuit bij de patiënt, en zo tot een slechtere relatie leidt tussen arts en patiënt.

Training van huisartsen loont!
Verbiest, verbonden aan de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde van het LUMC, onderzocht of het zinvol was om huisartsen te trainen in hun kennis en vaardigheden gericht op het stoppen met roken. De training, die één uur duurde en waarin huisartsen onder meer een actieplan opstelden, bleek inderdaad effectief. Getrainde huisartsen vroegen hun patiënten vaker naar hun rookgedrag en adviseerden vaker om te stoppen met roken.

Meteen doorverwijzen
De onderzoekster bestudeerde ook video-opnames van gesprekken tussen huisartsen en patiënten waarin het rookgedrag werd aangeroerd. “Patiënten blijken het prima te vinden als hun huisarts hun rookgedrag ter sprake brengt en ongevraagd advies geeft”, vertelt Verbiest. “Pas als de professional dieper ingaat op het onderwerp, uit de roker vaker barrières bij het stoppen. Ik raad huisartsen daarom aan om patiënten die openstaan voor stoppen met roken structureel door te verwijzen. Bijvoorbeeld naar de praktijkondersteuner, die meer tijd heeft om patiënten te begeleiden en er bovendien vaak beter voor geschoold is.” Daarnaast zijn er ook andere stoppen-met-rokenprogramma’s waar de huisarts naar kan verwijzen, zoals wijkcursussen of telefonische counseling.

Vergoeding door zorgverzekeraar
Op dit moment krijgen patiënten één stoppoging per jaar vergoed vanuit de basiszorgverzekering, mits ze zich hiervoor bij de huisarts hebben gemeld. Hulpmiddelen bij het stoppen met roken, zoals nicotinepleisters of -kauwgom, vallen in combinatie met gedragsmatige begeleiding bij het stoppen met roken onder het eigen risico. Verbiest toonde eerder al aan dat vergoeding van hulp bij het stoppen leidt tot meer voorschriften van hulpmiddelen door de huisarts bij het stoppen, en ook tot een daling van het aantal rokers.

Uit een intervieuw op gezondheid&co