STOPPEN MET ROKEN PRAKTIJKGERICHTE (NA)SCHOLINGEN
Stoppen met roken
 

Module 5 Stoppen met roken en psychiatrische problemen

(Let op; Omdat hier regelmatig naar gevraagd wordt; dit is een nascholingsmodule. In de opleiding voor Voel je Vrij! GGZ trainer is deze module geintegreerd.)

Veel rokers hebben de wens om ooit te stoppen. Ook mensen met psychiatrische problemen hebben deze wens, maar onder zorgprofessionals heerst terughoudendheid en behandelpessimisme. Wil jij je kennis en vaardigheden vergroten om deze doelgroep te kunnen steunen in hun wens te stoppen met roken? Doe dan deze eendaagse module.

Wat je leert
Specifieke begeleidingstechnieken voor kwetsbare cliënten
Je kunt deze module volgen als bij- en nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.
Stoppen met roken is voor iedere roker moeilijk. Maar rokers met psychiatrische problemen vinden het al helemaal moeilijk. Veel zorgprofessionals denken: “Roken? Moet je ze dat ook nog afnemen?”. Ook is er behandelpessimisme: “Deze rokers kunnen niet stoppen”.

Begeleiding:
Om begeleiding op maat te kunnen geven, is kennis nodig over de relatie tussen roken en psychiatrie. Daarom nemen we in deze module de ideeën en (voor-)oordelen over roken en psychiatrie onder de loep. Je leert welke specifieke aandachtsgebieden er zijn voor mensen met een psychiatrische aandoening die willen stopen met roken. Jouw coachende rol als zorgprofessional vraagt om andere vaardigheden dan bij rokers zonder deze problemen. Het is een proces van kleine stapjes, waarbij je rekening houdt met de draagkracht van je cliënten en met de psychische schommelingen die gepaard kunnen gaan met stoppen met roken. Je leert begeleidingstechnieken die het niet-cognitieve niveau aanspreken.

We wisselen theoretische inleidingen af met oefeningen, casuïstiekbespreking en rollenspellen. Je kunt ook eigen casussen en praktijkvoorbeelden inbrengen.

Na afloop van deze eendaagse module:

  • heb je inzicht in de relatie tussen roken en psychiatrie
  • weet je welke invloed stoppen met roken heeft op psychiatrische aandoeningen
  • heb je kennis van medicatie en farmacologische hulpmiddelen die specifiek zijn voor deze doelgroep
  • kun je mensen met psychiatrische problemen begeleiden
  • kun je aandacht geven aan het verbeteren van hun leefstijl.

Meteen inschrijven >>