STOPPEN MET ROKEN PRAKTIJKGERICHTE (NA)SCHOLINGEN
Stoppen met roken
 

Module 4

Momentum Training module 4: met module 1, 2 & 4 ben je trainer Voel je Vrij! stoppen met roken & leefstijltraining algemeen

Doelgroep: zorgprofessionals & coaches die rokers in groepsverband willen begeleiden bij het stoppen met roken

Deze module bouwt voort op Module 1 & 2.

Inhoud: van 1 op 1 begeleiding naar groepsbegeleiding. 
Groepsgespreksvaardigheden, groepsdynamiek, leren werken met het werkboek van de groepstraining Voel je Vrij! Algemeen

Locatie: nader te bepalen

Duur: 1 dag van 6 u (9.30 - 16.30 u.)

Kosten

Toelatingseis: Na het volgen van de Momentum Module 1 & 2 of gelijkwaardige opleidingen kan men opgeleid worden tot groepstrainer Voel je Vrij! algemeen

Accreditatie Kwaliteitsregister Stop met Roken:
6 punten