STOPPEN MET ROKEN PRAKTIJKGERICHTE (NA)SCHOLINGEN
Stoppen met roken
 

Voel je Vrij!

Bedrijven en particulieren

Momentum Training & Coaching heeft veel ervaring met het rookvrij maken van bedrijven. Wij verzorgen advies en begeleiding voor het rookvrij maken van uw bedrijf. Hiervoor bieden wij verschillende vormen van trainingen om uw medewerkers te laten stoppen. Wij werken zoveel mogelijk op maat.

Onze trainingen hebben een hoog slagingspercentage. Het slagingspercentage hangt natuurlijk af van onze deskundigheid maar ook zeker van de inzet van de stopper. Ben je er al klaar voor of niet? ben je bereid door te zetten als het moeilijk wordt? Deze onderwerpen staan centraal. Het gaat erom dat de roker stopt met roken!

Ervaring leert dat de gemiddelde stopper zo'n 3 tot 4 pogingen nodig kan hebben om echt te stoppen. Dat scheelt per persoon. Wij vinden het belangrijk dat we een zaadje planten en dat die roker ervoor gaat om te stoppen. Iedere stap in de goede richting is er 1! Sommige deelnemers hebben het nodig nog een keer mee te doen. Dat kan altijd.

Wij zijn voorstander van groepstrainingen, live of online, evidence based heb je dan de grootste kans van slagen. We merken dat deelnemers elkaar steunen, relativeren en samen kunnen lachen om elkaar en zichzelf.

3 pijlers om rookvrij worden te laten slagen:
Bewustzijn, Prioriteit en Systeem
Als u als werkgever geinteresseerd bent komt hier uw rol als werkgever in beeld. Bewustzijn, Prioriteit en Systeem zijn de 3 pijlers om het te laten slagen. Of je nou als individu wilt slagen of als bedrijf.

- Bewustzijn: Bewustzijn over het aantal rokers in uw bedrijf en de mate van stopwens. Aandacht voor stoppen en de stoppers en weten hoe moeilijk het is om te stoppen. Zoek of geef support als het moeilijk is om gemotiveerd te blijven om door te zetten. 
Weten dat het een hardcore verslaving is en dat er tijd, geduld en een investering voor nodig is dit het hoofd te bieden. 
Verwacht geen wonderen, heb en geef vertrouwen, ook al zijn er soms meerdere stoppogingen nodig. Het gaat altijd om het uiteindelijke resultaat. 

- Prioriteit: We hebben de neiging heel enthousiast te beginnen en dan te snel denken dat het wel loopt. Stoppen met roken moet echt langere tijd prioriteit krijgen, Volhouden vergt minstens evenveel aandacht als stoppen. Alleen dan heb je de mogelijkheid om duurzaam te stoppen of als bedrijf echt duurzaam rookjvrij te worden en te meten wat het oplevert.

- Systeem: Als bedrijf ondersteun je de stoppers en ook het thuisfront is belangrijk. Er is onderzoek gedaan naar hoe dat het beste mogelijk is. Daaruit bleek het belang van de omgeving bij het project betrekken. En eventueel andere rokers in het gezin ook aanbieden om mee te doen met de stoptraining.
Als 'particuliere' stopper is het belangrijk je eigen systeem erbij te betrekken.

Mogelijkheden:

- Voel je Vrij! Online of live event >>

Een event van ongeveer 3 uur gevolgd door op maat support, volhouden is net zo belangrijk en vraagt net zoveel aandacht als stoppen!!!

- Voel je Vrij! Stoppen met Roken live Groepstraining

Hiervan zijn verschillende vormen >>

- Wilt u op maat begeleiding voor uw bedrijf?

- Voel je Vrij! Doorlopende groep voor minima >>

Neem voor informatie contact met mij op:
Simone Königs 06 54357575