STOPPEN MET ROKEN PRAKTIJKGERICHTE (NA)SCHOLINGEN
Stoppen met roken
 

Downloads & Info voor trainers Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining GGZ en Algemeen

Vergoedingen:

En tips voor als het mis gaat met vergoedingen:

Als de zorgverzekeraar (per abuis) toch meent dat ook de begeleiding niet meer vergoed wordt, probeer dan in eerste instantie de verzekeraar ervan te overtuigen dat dit wel zo is; informatie op de website van de rijksoverheid.

Info vergoedingen 2024

Wanneer je er zelf met je zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kunt je contact opnemen met de SKGZ (Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen). De SKGZ behandelt geschillen die gaan over zorgverzekeringen.
Contactgegevens en meer informatie vind je op www.skgz.nl

Vergoedingen GGZ 2024 volgens de NZA
Er zijn veel vragen over de vergoeding van SMR in de GGZ, ik heb deze vraag voorgelegd bij de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Dit is het hele antwoord van de NZA, hoop dat GGZ instellingen hier iets aan hebben:

Beste Mevr. Königs,

In uw e-mail van 31 juli 2023 schrijft u actief te zijn met het rookvrij maken van de GGZ.
U wilt graag weten hoe de vergoeding werkt en hoe deze ingediend kan worden. 

U vindt uitgebreide informatie over stoppen met roken zorg in de Informatiekaart Aanspraak en bekostiging stoppen-met-rokenzorg. Deze Informatiekaart heeft de Nederlandse Zorgautoriteit opgesteld samen met Zorginstituut Nederland. >>

De stoppen met roken zorg moet voldoen aan de Stoppen met roken zorgmodule en de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022. Voor de inhoud van het programma moet ik u naar deze documenten of uw beroeps- of branchevereniging verwijzen. 

In onze Beleidsregel stoppen-met-rokenprogramma - BR/REG-19132 en Regeling stoppen-met-roken-programma - NR/REG-1924 staat beschreven welke prestaties er zijn en hoe deze gedeclareerd dienen te worden.

Indien u nog specifieke vragen heeft over (het registreren van) de prestaties voor stoppen met roken zorg na het doornemen van de documentatie, hoor ik het graag van u.  U kunt ons voor korte vragen ook een WhatsAppbericht sturen op 088 - 770 8 770.

Met vriendelijke groet,

Marion Kakisina 
Informatie- en Contactcentrum

 

Inschrijven KABIZ kwaliteitsregister Stoppen met Roken

Hieronder een stappenplan om je in te schrijven bij KABIZ als Stoppen met roken coach

Na ontvangst van je certificaat:

Stap 1: Schrijf je in bij KABIZ >> Inschrijven KABIZ Kwaliteitsregister 

Stap 2: Je ontvangt een registratienummer

Stap 3: Dit nummer stuur je naar mij: simone@momentumtraining.nl

Stap 4: Ik schrijf je in als erkend basis coach SMR

 

 

 

 

AGB code aanvragen SMR coach of trainer

Als je zelfstandig coaching of trainingen aan wilt bieden moet je naast je certificaat nog aan een aantal eisen voldoen:

- Inschrijven Kamer van Koophandel, online

Daarna zijn er 2 mogelijkheden:

1. Declareren mét contract:
Als je een contract wil met een zorgverzekeraar moet je een AGB code aanvragen bij Vektis
Je schrijft je in bij: instellingen/ preventieve gezondheidszorgondernemers code 48
Voorwaarde is dat je minimaal de basisopleiding SMR, bestaande uit: MT 1 en MT 2 en nog een aanvullende module gedaan hebt en in het kwaliteitsregister staat: KABIZ
En je moet een intentieverklaring aanvragen bij één zorgverzekering, dit is afgesproken met de zorgverzekeraars.
Kies bijvoorbeeld de grootste zorgverzekeraar uit je buurt

2. Declareren zonder contract:
Je hebt dan geen AGB code nodig! ZV moet 1 SMR interventie per jaar vergoeden, voorwaarde is dat je minimaal de basisopleiding SMR gedaan hebt en in het kwaliteitsregister staat: KABIZ.

!! Op de factuur of bewijs van deelname voor declaratie moet staan dat je werkt volgens de richtlijnen en zorgmodule Stoppen met roken begeleiding.

Vraag aan de client of deze aan de eigen ZV vraagt hoe zij de factuur aangeleverd willen hebben voor ongecontracteerde zorg. Client is dan zelf verantwoordelijk voor de vergoeding. Meestal wordt 70 - 100% vergoed, ook dat kunnen zij zelf van te voren informeren. Het is helemaal niet erg als de client een klein gedeelte zelf betaalt, soms willen zij zelfs niet dat de ZV weet dat zij gerookt hebben.

Declareren op deze manier gaat vaak heel makkelijk en snel, maar is helaas ook wel eens gedoe, maar mijn ervaring is dat de aanhouder wint! Vergoeding is mij uiteindelijk altijd gelukt.

Vragen?
Bij AGB zelf: info@AGBcode.nl
Of stel je vragen op Facebook, er zijn trainers je voor gegaan, deze weten vaak al veel meer de weg

En natuurlijk kun je mij ook benaderen: simone@momentumtraining.nl

         
Voel je Vrij! Algemeen werving '24
 
Informatiebijeenkomst 1 Deelnemers Voel je Vrij! Stoppen met Roken-training Rolling & GGZ
 
2. VJV! GGZ Presentatie organisatie
 

Informatiebijeenkomsten Voel je Vrij! met handouts in PDF

Handouts voor de informatiebijeenkomsten

 
HVO Rookvrij!
   

Voel je Vrij! op facebook

Lid worden van een van onze besloten Voel je Vrij! facebookgroepen?
Deel je ervaringen & stel je vragen.
Voel je Vrij! GGZ
Voel je Vrij Algemeen

 

Voorbereidingsopdracht gebaseerd op 3 pijlers

De 3 pijlers voor die belangrijk zijn bij stoppen met roken
Copy-paste en stuur naar je client:

1 BEWUSTZIJN

Om te beginnen: Roken is een verslaving. De gemiddelde roker rookt 20 sigaretten per dag á 10 trekjes per sigaret, dat is 200 shots per dag!

Alle verslavingen (ja álle) werken op het onbewuste, d.w.z. je doet het zonder er erg in te hebben. Je hebt een sigaret in je mond voordat je het weet. Omdat je gewoontehandelingen zo onbewust zijn is het belangrijk je hier echt bewust van te worden.

Opdracht: beantwoord voor jezelf de volgende vragen: 

-       Waarom rook ik eigenlijk?

-       Wat geeft de sigaret me?

-       Wat voor gedachten heb ik als ik een sigaret wil en rook?

-       Wat verlies ik als ik stop?

 

Antwoorden van andere rokers: ‘Het is mijn maatje’, ‘helpt tegen stress’, ‘is er altijd’, ‘is lekker’, ‘is gezellig’, etc.

Breng in kaart wat jij allemaal aan de sigaret gekoppeld hebt, pas als je echt bewust bent van jouw gedachten kun je kiezen om anders te gaan denken en doen.

Opdracht: beantwoord de volgende vragen:

·      Waarom wil ik stoppen met roken?

·      Wat gaat stoppen je opleveren?

·      Wat is je belangrijkste doel wat je wil bereiken door stoppen?

Antwoorden van andere rokers: gezondheid, geld, geur, adem, smaak, vrijheid, etc!!

Denk even na over jouw belangrijkste redenen en noteer ze voor jezelf

-       Wie wil je zijn als je niet meer hoeft te roken?

-       Geloof je in jezelf en dat jij kan stoppen met roken?

Geef nu een cijfer van 1 tot 10:

-       Hoe belangrijk is stoppen met roken voor jou?

-       Hoe groot acht jij de kans dat het je lukt?

-       Hoe groot is je bereidheid door te zetten als het moeilijk wordt?

-       Hoe trots zou je zijn als het je lukt?

 

2 PRIORITEIT

Tabaksverslaving is een verslaving die er de hele dag is (200 shots).
Handelingen, gedachten, emoties en gebeurtenissen, positief en negatief, zijn gekoppeld aan roken. Koffie en een sigaretje, wijntje en een sigaretje, klussen en een sigaretje, blij, verdrietig, boos en een sigaretje!

Daarom is bewustzijn en voorbereiden zo belangrijk! 

Daarnaast is het belangrijk het stoppen en alles wat daarbij komt kijken de komende tijd op de eerste plaats te zetten. Absolute prioriteit!! Je hebt een belangrijke beslissing genomen en daar komt niks meer tussen…..niemand en niets!

Absolute prioriteit

Jij kiest voor jezelf en je gezondheid en hebt de beslissing genomen te stoppen met roken en jij zet dat op de eerste plaats. Je gaat er voor de volle 100% voor!

Natuurlijk kan je jezelf tegenkomen komende tijd, wees daarop voorbereid.

Voorbereidende opdracht voor stoppers: beantwoord de volgende vragen:

·      Wat voor uitdagingen verwacht jij tegen te komen in je leven die ervoor zouden kunnen zorgen dat je terugvalt in je oude gedrag?

·      Wat doe je als deze uitdaging zich aandient?

·      Hoe zorg jij ervoor dat je weer op koers komt?

·      Wie of wat heb jij nodig om je te ondersteunen?

·      Maak hierover duidelijke afspraken met jezelf, je doet het voor jezelf en voor niemand anders…toch……?

 
3 SYSTEEM

Met het systeem bedoel ik je omgeving en de mensen om je heen, je familie, collega´s, vrienden, kennissen, buren etc.
Breng in kaart wie en wat ondersteunend voor je is en wie en wat je even moet ontwijken totdat de ergste ontwenning voorbij is.

‘Mag ik dan niets meer, wat ongezellig’. Het komt goed, uiteindelijk wordt het leven zonder écht leuker!


Opdracht: beantwoorde de volgende vragen:

-       Wat heb jij van je omgeving nodig?

-       Wie of wat kan je ondersteunen?

-       Wie of wat kan je beter even ontwijken?

 

Geloof je dat jij het kan?

 
http://prezi.com/perjwc9cf8_t/?utm_campaign=share&utm_medium=copy