STOPPEN MET ROKEN PRAKTIJKGERICHTE (NA)SCHOLINGEN
Stoppen met roken
 

Opdrachtgevers Training & Coaching

 

Trimbos verzorgen lezing op symposium stoppen met roken in de GGZ

Reha Opleiden POH ers en doktersassistenten

Amstelland Zorg Opleiden en nascholen POH ers en Doktersassistenten

Recovery verslavingskliniek Opleiden verslavingsdeskundigen Basisopleiding Stoppen met roken coach

Smokefree Opleiden Stoppen met roken coaches

Dimence GGZ scholing aandachtsfunctionarissen GGZ Rookvrij

GGD Kennemerland opleiden zorgprofessionals

GGZ Drenthe diverse scholingen medewerkers 

HZW zorggroep, verschillende scholingen

Defensie Rookvrij Momentum verzorgt trainingen voor rokers en opleidingen voor de leefstijlcoaches van Defensie. Daarnaast begeleiding van het proces naar Defensie Rookvrij.

Fonds Psychische Gezondheid heeft Momentum Training opdracht gegeven een opleiding te ontwikkelen en te geven voor de GGZ 

HVO Querido Momentum verzorgt stoppen met roken voor clienten en medewerkers. Daarnaast begeleiding van het proces naar HVO rookvrij.

SEZ Stichting Eerstelijnszorg Zaanstad, Momentum versorgt al een aantal jaren de nascholingen voor de POH ers en doktersassistenten

Regiocollege Zaanstad Verzorgen workshops op Boosterdagen

ROC Verzorgen workshops op Boosterdagen 

Intergamma Stoppen met roken voor medewerkers

Zorg van de Zaak (arbodienst) Momentum verzorgt de stoppen met roke trainingen voor de aangesloten bedrijven

IBN Uden besdrijfstrainingen

GGz Ingeest Momentum ondersteunt de implementatie van het rookbeleid met coaching en training van de teams en het management

STIVORO diverse professionals trainingen

Gezondheidcentrum Didam training voor huisarts en poh-ers

LUMC en AMC Simone (Momentum) ondersteunt verschillende promotie onderzoeken

BGN Momentum verzorgt training en bijscholing voor gewichtsconsulenten

PI Almere stoppen met roken beleid en begeleiding

Flora Holland stoppen met roken begeleiding

Beter Bommelerwaard Opleiden professionals

Trimbos Instituut Opleiden professionals

CME online, EWISE
Verbeteren en doorontwikkelen van onlinetraining voor apothekers en apothekersassistenten

Antoni van Leeuwenhoek Momentum leidt de coaches op voor de rookstoppoli van Wanda de Kanter

AMC ontwikkelen Voel je Vrij! Training voor minima, de Voel je Vrij! Doorlopende training

AMC opleiden professionals tot Voel je Vrij! trainer GGZ

Zorg van de Zaak Nascholingen voor artsen bedrijfsartsen en praktijkondersteuners

HVO Querido opstart stoppen met roken clienten én deelnemers

Charly Green Samenwerking op het gebied van stoppen met roken en leefstijl

PI Zaanstad Stoppen met roken training voor medewerkers

MTC is lid van Partnership Stoppen met Roken en de Alliantieraad Nederland  als enige opleidinginstituut

Gelderse Vallei Nascholing Modules 1 tm 3 voor praktijkondersteuners

MTC is heeft meegewerkt aan de richtlijn behandeling tabaksverslaving 2019

Hogeschool Inholland Simone heeft diverse modules verzorgd voor de opleiding POH som en POH GGZ

GGD Fryslan Opleiden zorgprofessionals
Bij GGD Fryslan krijgen de door Momentum opgeleide coaches een 8,3

Zuyderland ziekenhuis Opleiden zorgprofessionals

NSPOH Simone Königs van Momentum Training & Coaching (MTC) is al 10 jaar docent voor de modules Stimedic Basis en Intensief en heeft de module MT 1 tabaksverslaving, MT 2 motiveren kun je leren, MT 3 Grenzen en Mogelijkheden van de professional en MT5 Roken en psychiatrie ontwikkeld