STOPPEN MET ROKEN BEGELEIDING & praktijkgerichte opleidingen voor professionals
Stoppen met roken
 

Opleiding groepstrainer Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijl GGZ

stoppen_met_roken_8313-big.jpg

Momentum Training & Coaching heeft in samenwerking met het Fonds Psychische Gezondheid een opleiding onwikkeld voor GGZ-medewerkers. Deze opleiding heeft tot doel om de medewerkers op te leiden tot stoppen met roken groepstrainers in de GGZ en heet:
Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining. Deze Voel je Vrij!  trainers begeleiden groepen clienten en medewerkers in de eigen organisatie bij stoppen met roken en een betere leefstijl. 

Deze praktijkgerichte opleiding is in 2013 ontwikkeld. Er zijn inmiddels ruim 130 zeer enthousiaste trainers opgeleid. 

Mocht je interesse hebben geef je dan gauw op ovv naam en datum van de opleiding* :
* Het fijnste is als er minimaal 2 trainers per instelling worden opgeleid zodat je samen de trainingen kunt geven. Geef je dus samen met een collega op om deze prachtige training te gaan geven in jouw organisatie.

Voel je Vrij!, ook in de GGZ!
De interventie is erkend door de Commissie langdurige GGZ van het Trimbos Instituut >>

Accreditatie Kwaliteitsregister Stop met Roken: 24 punten

Reacties van trainers, zie onder
Interesse?
Agenda
Geef je hier meteen op!

 

Beschrijving Voel je Vrij! Training

Onderstaande beschrijving is van de training die je uiteindelijk zelf gaat geven binnen je eigen instelling. Na het volgen van de opleiding tot Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltrainer krijg je een certificaat hiermee kun je onderstaande training zelf geven in je organisatie.

Voel je Vrij! Stoppen met roken en leefstijltraining GGZ is uniek, omdat rokende patiënten én medewerkers samen een groep vormen. De Voel je Vrij! training is een intensief traject, dat stoppen met roken en bevordering van een gezonde leefstijl van patiënten en medewerkers tot doel heeft. Er wordt rekening gehouden met de cognitieve en mogelijk emotionele beperkingen van de patiënten. Er wordt daarom gebruik gemaakt van diverse werkvormen, zoals visualisaties, ontspanningsoefeningen, muziek en ankers leggen, waarbij niet alleen het cognitieve niveau aangesproken wordt,

De VjV! training omvat 10 wekelijkse trainingsbijeenkomsten, geleid door een Voel je Vrij! trainer en 9 bijeenkomsten van de zgn. supportgroep. De supportgroepen worden geleid door 2 medewerkers van de instelling.

Van de GGZ instelling wordt een actieve inzet gevraagd, er moet inbedding zijn voor de patiënten in dit proces. Naast inzet van de instelling wordt ook commitment verwacht, zoals aanscherpen en handhaven van het rookbeleid, mogelijkheid bieden voor activiteiten en hobby’s die bij een gezonde leefstijl passen. In de supportgroep wordt hier veel aandacht aan besteed. Patiënten roken veel om emoties te onderdrukken en uit verveling. Na het stoppen leert men hier anders mee om te gaan. Nieuwe passende activiteiten leiden tot een gevoel van zingeving en verhogen de mate van welbevinden.

De psychiater en/of behandelend arts wordt nauw betrokken bij het traject om het lichamelijk en psychisch welbevinden van de patiënten te monitoren, de medicatie (m.n. clozapine) zo nodig bij te stellen en het gebruik van nicotine vervangende middelen te bewaken. De patiënten gebruiken nicotinepleisters als farmacologisch hulpmiddel.

Informatie & inschrijven? Klik hier>>
Niveau opleiding HBO-niveau
Toelatingseis: MBO+ werk of denkniveau en dat je samen met een collega de opleiding doet
Docenten Simone Königs & Gert Schijven
Agenda
Investering

 

Feedback over de opleiding

Doordat de opleiding compact was, bleef elke minuut relevant!

Sinds lange tijd een cursus die inspirerend, leerzaam en motiverend is. Maakt nieuwsgierig naar meer. Behalve stoppen met roken levert t ook antwoord en info op vragen voor verdieping op ander vlak. Combinatie trainers is zeer aanvullend, kortom vol lof!

Eindelijk een opleiding waar ik naar uitkijk.

Veel nieuwe dingen geleerd.

Naast leerzaam is het ook nog gezellig.

Veel interactie in de groep, je leert van collega's.

Inspirerend, leerzaam, humorvol, de dag vliegt om en je gaat niet moe naar huis!

Veel informatie, door de nieuwe technieken onthou je meer van de stof.

Leuke oefeningen, veel interactie.