STOPPEN MET ROKEN PRAKTIJKGERICHTE (NA)SCHOLINGEN
Stoppen met roken
 

Opleiding groepstrainer Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijl/ Rolling groep

stoppen_met_roken_8313-big.jpg

Momentum Training & Coaching heeft in samenwerking met het Fonds Psychische Gezondheid een opleiding onwikkeld. Deze opleiding heeft tot doel om deelnemers op te leiden tot stoppen met roken groepstrainers in bijvoorbeeld de GGZ en heet:
Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltraining. In de GGZ, verslavingszorg, bedrijven, etc kunnen deze Voel je Vrij!  trainers groepen clienten en medewerkers in de eigen organisatie begeleiden bij stoppen met roken en een betere leefstijl. 

Deze praktijkgerichte opleiding is in 2013 ontwikkeld en wordt ieder jaar gegeven en geupdate.
Er zijn inmiddels ruim 190 zeer enthousiaste trainers opgeleid. 
Inmiddels hebben we samen met het AMC de interventie ook omgezet naar een Rolling groep, deze wordt gegeven in de GGZ, maar ook in de verlsavingszorg, gemeentes, bedrijven, etc. Deze rolling groep is praktischer omdat deze is gebaseerd op 11 op zichzelf staande thema's en er daardoor altijd nieuwe deelnemers in kunnen stromen. Dit maakt de training toegankelijker en dynamischer.


Mocht je interesse hebben geef je dan gauw op ovv naam en datum van de opleiding* :
* Het is een groot voordeel als er minimaal 2 trainers per instelling/ bedrijf/ gemeente worden opgeleid zodat je samen de trainingen kunt geven.
Een collega of ervaringsdeskundige bijvoorbeeld als ondersteuning bij de training is ook fijn. Geef je dus liefst samen met een collega op om deze prachtige training te gaan geven in jouw organisatie.

Deze opleiding komt in aanmerking voor accreditatie Basisopleiding SMR en jouw clienten komen daardoor in aanmerking voor vergoeding.

Reacties van trainers, zie onder
Interesse?
Agenda
Geef je hier meteen op!

 

Beschrijving Voel je Vrij! Training

Onderstaande beschrijving is van de training die je uiteindelijk zelf gaat geven binnen je eigen instelling. Na het volgen van de opleiding tot Voel je Vrij! Stoppen met Roken & Leefstijltrainer (doorlopende groep) krijg je een certificaat. Hiermee kun je onderstaande training zelf geven in je organisatie.

Voel je Vrij! Stoppen met roken en leefstijltraining GGZ/ heeft nu ook de mogelijkheid tot een doorlopende groep.
De training is geschikt voor rokende patiënten/ clienten/ collega's. Het is een intensief traject, dat stoppen met roken en bevordering van een gezonde leefstijl tot doel heeft. Er wordt rekening gehouden met de cognitieve en mogelijk emotionele beperkingen. Er wordt daarom gebruik gemaakt van diverse werkvormen, zoals visualisaties, ontspanningsoefeningen, muziek en ankers leggen, waarbij niet alleen het cognitieve niveau aangesproken wordt.

Het is gebleken dat er behoefte bestaat aan een doorlopende groep, Daarom is er die mogelijkheid. 11 thema's, iedere week een bijeenkomst, zelfde tijd, zelfde plaats.
Voordeel is dat er geen wachttijd is, deelnemers kunnen ieder moment instromen en stoppers, gestopten en terugvallers zitten samen in de groep. Iedere deelnemer krijgt een intake om te kijken waar ze staan in hun eigen stopproces. Daarna kunnen ze de eerstvolgende bijeenkomst instromen.
Deze training is samen met AMC ontwikkeld. Zie. >>> en voor de GGZ aangepast.

Van een GGZ instelling wordt een actieve inzet en commitnent gevraagd; er moet inbedding zijn voor de patiënten in dit proces.  En ook aanscherpen en handhaven van het rookbeleid, mogelijkheid bieden voor activiteiten en hobby’s die bij een gezonde leefstijl passen en vinger aan de pols bij het volhouden. In de opleiding (train de trainer)  wordt hier veel aandacht aan besteed. Patiënten roken veel om emoties en stress te onderdrukken en uit verveling. In de training leert men hier anders mee om te gaan. Nieuwe passende activiteiten leiden tot een gevoel van zingeving en verhogen de mate van welbevinden. Zie ook Jeroen Deenink onderzoek GGZ Centraal.
Bovendien is de werving een belangrijk onderdeel, iedereen om de rokende patient kan werven. Voor deze wervers, ook wel aandachtsfunctionarissen genoemd is een aparte verkorte training van 2 dagen. Hierin bespreken we de specifieken van tabaksverslaving in de GGZ, de gevolgen en manieren van motiveren. 

De psychiater en/of behandelend arts wordt nauw betrokken bij het traject om het lichamelijk en psychisch welbevinden van de patiënten te monitoren, de medicatie (m.n. clozapine) zo nodig bij te stellen en het gebruik van nicotine vervangende middelen te bewaken. De patiënten gebruiken bij voorkeur nicotinepleisters als farmacologisch hulpmiddel.

Daarnaast is het belangrijk kennis te hebben van leefstijlinterventies die al aangeboden worden in de organisatie en/of in de buurt. Samenwerking hiermee is erg belangrijk. Vooraf aan de opleiding krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht.

Informatie & inschrijven? Klik hier>>
Niveau opleiding HBO-niveau
Toelatingseis: MBO+ werk of denkniveau 
Docenten Simone Königs (& Gert Schijven)
Agenda
Investering

 

Feedback over de opleiding

Doordat de opleiding compact was, bleef elke minuut relevant!

Sinds lange tijd een cursus die inspirerend, leerzaam en motiverend is. Maakt nieuwsgierig naar meer. Behalve stoppen met roken levert t ook antwoord en info op vragen voor verdieping op ander vlak. Combinatie trainers is zeer aanvullend, kortom vol lof!

Eindelijk een opleiding waar ik naar uitkijk.

Veel nieuwe dingen geleerd.

Naast leerzaam is het ook nog gezellig.

Veel interactie in de groep, je leert van collega's.

Inspirerend, leerzaam, humorvol, de dag vliegt om en je gaat niet moe naar huis!

Veel informatie, door de nieuwe technieken onthou je meer van de stof.

Leuke oefeningen, veel interactie.