STOPPEN MET ROKEN BEGELEIDING & praktijkgerichte opleidingen voor professionals
Stoppen met roken
 

Voel je Vrij! Stoppen met roken & leefstijltraining GGZ

Voel je Vrij! Stoppen met roken en leefstijltraining GGZ is uniek, omdat rokende patiënten én medewerkers samen een groep vormen. De Voel je Vrij! training is een intensief traject, dat stoppen met roken en bevordering van een gezonde leefstijl van patiënten en medewerkers tot doel heeft. Er wordt rekening gehouden met de cognitieve en mogelijk emotionele beperkingen van de patiënten. Er wordt daarom gebruik gemaakt van diverse werkvormen, zoals visualisaties, ontspanningsoefeningen, muziek en ankers leggen, waarbij niet alleen het cognitieve niveau aangesproken wordt,

De VjV! training omvat 10 wekelijkse trainingsbijeenkomsten, geleid door een Voel je Vrij! trainer en 9 bijeenkomsten van de zgn. supportgroep. De supportgroepen worden geleid door 2 medewerkers van de instelling.

Van de GGZ instelling wordt een actieve inzet gevraagd, er moet inbedding zijn voor de patiënten in dit proces. Naast inzet van de instelling wordt ook commitment verwacht, zoals aanscherpen en handhaven van het rookbeleid, mogelijkheid bieden voor activiteiten en hobby’s die bij een gezonde leefstijl passen. In de supportgroep wordt hier veel aandacht aan besteed. Patiënten roken veel om emoties te onderdrukken en uit verveling. Na het stoppen leert men hier anders mee om te gaan. Nieuwe passende activiteiten leiden tot een gevoel van zingeving en verhogen de mate van welbevinden.

De psychiater en/of behandelend arts wordt nauw betrokken bij het traject om het lichamelijk en psychisch welbevinden van de patiënten te monitoren, de medicatie (m.n. clozapine) zo nodig bij te stellen en het gebruik van nicotine vervangende middelen te bewaken. De patiënten gebruiken nicotinepleisters als farmacologisch hulpmiddel.

De Voel je Vrij! Stoppen met roken & Leefstijltraining is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Stop met roken

 

Voel je Vrij!

Voel je Vrij! Training voor de GGZ
GGZ-medewerkers en clienten stoppen samen in een groep met roken en werken aan een betere, gezondere leefstijl.

Stoppen met roken in de GGZ?

Moet je ze dat ook nog afnemen?

Dat zijn de eerste vragen die wij krijgen als we het over deze nieuwe training hebben. We hebben nu al heel wat clienten en medewerkers van de GGZ van het roken afgeholpen en kunnen dus uit ervaring zeggen dat clienten blij zijn dat ze van het roken af zijn. Ze voelen zich weer vrij! Daarnaast blijkt het van groot belang dat er naast stoppen met roken veel aandacht gaat naar een betere & gezondere leefstijl. Daar verstaan wij onder; gezonder eten, meer bewegen, meer aandacht voor omgaan met emoties en het ontwikkelen van hobbies en bezigheden waar men blij van wordt! De hele instelling wordt bij de training betrokken.

 

Voel je Vrij! Stoppen met roken & Leefstijltraining particulieren

Naast de training voor de GGZ is er ook een 'algemene' Voel je Vrij! training ontwikkeld, voor iedereen die in een groep wil stoppen met roken.