STOPPEN MET ROKEN BEGELEIDING & praktijkgerichte opleidingen voor professionals
Stoppen met roken
 

Voel je Vrij! Stoppen met roken & leefstijltraining voor de GGZ

Autonomie - Verbondenheid - Competentie


Voor ieder mens gelden er 3 belangrijke aspecten: Autonomie, Verbondenheid  & Competentie. Voor de (rokende) GGZ client geldt veelal dat ze die 3 belangrijke aspecten niet in hun leven ervaren. Ze voelen zich onderaan de maatschappij, hebben vaak hulp nodig, worden niet begrepen en vervelen zich. Deze aspecten blijken wel in het rookmomentje te zitten. Hun eigen momentje, ze bepalen zelf en ze zijn in contact met de anderen.

In 2025 moet de GGZ Rookvrij zijn!

Moet je ze dat ook nog afnemen?
Wat vind jij?
En wat denk je tegen te komen in jouw organisatie, als medewerker of als leidinggevende?

We denken graag mee voor een passende oplossing, neem daarvoor contact op met:
Simone Königs simone@momentumtraining.nl

Er niet over beginnen is in onze ogen verwaarlozing..........

Sinds 2012 houden wij ons bezig met stoppen met roken in de GGZ. Voel je Vrij! Stoppen met roken en leefstijltraining GGZ is uniek, omdat rokende clienten én medewerkers samen een groep vormen. De Voel je Vrij! training is een intensief traject, dat stoppen met roken en bevordering van een gezonde leefstijl van cliënten en medewerkers tot doel heeft. Er wordt rekening gehouden met cognitieve en mogelijk emotionele beperkingen. Er wordt daarom gebruik gemaakt van diverse werkvormen, zoals visualisaties, ontspanningsoefeningen, muziek etc, waarbij het cognitieve en het onbewuste niveau aangesproken wordt,

De VjV! GGZ-training omvat 19 weken waarvan 10 wekelijkse trainingsbijeenkomsten, geleid door een Voel je Vrij! trainer en 9 bijeenkomsten van de zgn. supportgroep. De supportgroepen worden idealiter en zo mogelijk geleidt door 2 medewerkers van de instelling, vrijwilligers en/ of ervaringsdeskundigen. 

Van de (GGZ) instelling wordt een actieve inzet gevraagd, er moet inbedding zijn voor de cliënten in dit proces. Naast inzet van de instelling wordt ook commitment verwacht, zoals aanscherpen en handhaven van het rookbeleid. Verveling is een van de meest voorkomende redenen tot terugval daarom is het belangrijk de mogelijkheid te bieden voor activiteiten en hobby’s die bij een fijne en gezonde leefstijl passen. In de supportgroep wordt hier veel aandacht aan besteed. Cliënten roken veel om emoties te onderdrukken en zoals eerder gezegd uit verveling. Na het stoppen leert men hier anders mee om te gaan. Nieuwe passende activiteiten leiden tot een gevoel van zingeving en verhogen de mate van welbevinden. Welbevinden bestaat dus bij iedereen uit: autonomie, verbinding en competentie. Wij hebben gemerkt dat veel rokers hun rookmomentje aan deze 3 aspecten koppelt.

De psychiater en/of behandelend arts wordt nauw betrokken bij het traject om de stoppers lichamelijk en psychisch te monitoren, de medicatie (m.n. clozapine) zo nodig bij te stellen en het gebruik van nicotine vervangende middelen te bewaken. De cliënten gebruiken bij voorkeur nicotinepleisters als farmacologisch hulpmiddel.

Een hele organisatie die voorbereiding, tijd, mildheid en geduld vergt.

De Voel je Vrij! Stoppen met roken & Leefstijltraining is geaccrediteerd door KABIZ

 

Voel je Vrij!

Voel je Vrij! Training voor de GGZ
GGZ-medewerkers en clienten stoppen samen in een groep met roken en werken aan een betere, gezondere leefstijl.

Stoppen met roken in de GGZ?

Moet je ze dat ook nog afnemen?

Dat zijn de eerste vragen die wij krijgen als we het over deze nieuwe training hebben. We hebben nu al heel wat clienten en medewerkers van de GGZ van het roken afgeholpen en kunnen dus uit ervaring zeggen dat clienten blij zijn dat ze van het roken af zijn. Ze voelen zich weer vrij! Daarnaast blijkt het van groot belang dat er naast stoppen met roken veel aandacht gaat naar een betere & gezondere leefstijl. Daar verstaan wij onder; gezonder eten, meer bewegen, meer aandacht voor omgaan met emoties en het ontwikkelen van hobbies en bezigheden waar men blij van wordt! De hele instelling wordt bij de training betrokken.

 

Voel je Vrij! Stoppen met roken & Leefstijltraining particulieren

Naast de training voor de GGZ is er ook een 'algemene' Voel je Vrij! training ontwikkeld, voor iedereen die in een groep wil stoppen met roken.