STOPPEN MET ROKEN PRAKTIJKGERICHTE (NA)SCHOLINGEN
Stoppen met roken
 

Momentum Training, scholing zorgprofessionals

‘In elke roker zit de wens om te stoppen’

Roken is erg ongezond, dat weet iedereen. Roken is wereldwijd de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak. Waarom blijven mensen dan toch roken, terwijl iedere roker diep van binnen de wens heeft ooit te stoppen?
Wat weerhoudt hen ervan? En waarom vallen ‘stoppers’ zo vaak terug in het oude rookgedrag? Roken is een van de meest gecompliceerde verslavingen, waar je meestal moeilijk van af komt. Stoppers zijn daarom gebaat bij passende begeleiding.

Momentum Training heeft verschillende geaccrediteerde modules van ieder 1 dag, de basisopleiding SMR coach en de opleiding voor de GGZ:

1. 
Tabaksverslaving
2. Motiveren Kun je Leren
3. Grenzen & Mogelijkheden van de professional
4. Opleiding tot trainer Voel je Vrij! SMR & Leefstijltrainer
5. SMR en psychiatrische problematiek
6. Aandachtsfunctionaris Rookvrije Zorg/ GGZ
7. Opleiding tot Voel je Vrij! SMR trainer voor de GGZ
8. Opleiding tot basiscoach

Al onze trainingen zijn gebaseerd op 3 stappen:
1. weten (kennis)
2. snappen (kennis verbinden aan de praktijk)
3. kunnen (oefenen vaardigheden)
Deze stappen volgen de leercurve van Maslow

Je leert de opgedane kennis te verbinden aan de praktijk, waardoor je handvatten hebt om als professional je eigen rol te vervullen in het motiveren van rokende cliënten om te stoppen en hen te kunnen begeleiden of verwijzen naar intensievere begeleiding.
Momentum Training & Coaching ontwikkelt vanaf 2011 ook interventies en opleidingen voor de GGZ. >>

 
logo-stoppenmetroken.png

Accreditatie

De Momentum Modules zijn geaccrediteerd door KABIZ voor 6 punten per module van 1 dag
Bij beroepsverenigingen NVvPO en V&V: 6 punten, (Meestal vraagt de zorggroep dit zelf aan)
Bij het verpleegkundig specialisten register: 3 punten per module (Meestal vraagt de zorggroep dit zelf aan)
Alle beroepsverenigingen moeten aangevraagd worden door de organisatie of instelling zelf, aanmelding doet Momentum niet

Studiebelasting: geen extra uren naast de cursusdag, met uitzondering van de basisopleiding

 

Coaches krijgen een 8,3 voor de begeleiding

Bij GGZ Fryslan heeft Momentum alle coaches opgeleid

In 2018 is het Stoppunt opgericht als vangnetfunctie voor alle inwoners van Fryslân omdat er veel inwoners wilden stoppen met roken maar geen goede ondersteuning in de buurt konden vinden. GGD Fryslân heeft hiervoor zes stoppen met roken-coaches opgeleid voor het Stoppunt. De groei in het aantal aanmeldingen is het bewijs dat het vangnet nodig is. In het eerste jaar (2019) begeleidden de stoppen met roken-coaches 50 cliënten en het afgelopen jaar (2020) waren dat maar liefst 150! Reactie van deelnemers: zeer goed, positief en eerlijk. De stoppen met roken coaches kregen zelfs een 8,3.

 

Partners

Momentum is aangesloten als partner bij het Partnership Stop met Roken en bij de Alliantie Nederland Rookvrij