STOPPEN MET ROKEN PRAKTIJKGERICHTE (NA)SCHOLINGEN
Stoppen met roken
 

Module 2 Motiveren Kun je Leren (onderdeel van de basisopleiding Stoppen met roken coach)

Deze trainingsmodule gaat dieper in op de motiverende gespreksvoering en andere manieren om deelnemers of clienten te motiveren.
Het motiveren tot stoppen met roken en volhouden komt uitgebreid aan de orde. In de middag is er aandacht voor eigen casussen.

Leerdoelen:
Na afloop van module 2
1. heb je kennis van Motiverende Gespreksvoering: tools, spirit en communicatiestijlen
2. heb je kennis van de relatie tussen de fasen van gedragsverandering en het stappenplan stoppen met roken
3. heb je kennis van de werking van het overlevingssysteem van het brein en de invloed daarvan op roken en stoppen met roken
4. kun je deze kennis verbinden aan de praktijksituatie
5. kun je Motiverende Gespreksvoering toepassen om cliënten te helpen ambivalentie t.o.v. verandering (stoppen met roken) te onderzoeken en op basis daarvan een keuze te maken. 
6. kun je cliënten begeleiden in het stopproces uitgaande van de eigen autonomie van de cliënt
7. ben je bewust van de grenzen van je begeleiding en kun je de verantwoordelijkheid tot gedragsverandering bij de cliënt laten
8. ben je bewust van de invloed van jouw overtuigingen op je begeleiding
9. Heb je deel 2 van 2 van de basisopleiding Stoppen met roken coach, deel 1 is Tabaksverslaving >> erkend door KABIZ

Deze module wordt ook algemeen voor andere motivatiedoeleinden gegeven.

Docent

Niveau opleiding HBO- niveau
Toelatingseis: MBO werk of denkniveau

Accreditatie KABIZ: 6 punten per module

Agenda
Kosten

Direct inschrijven