STOPPEN MET ROKEN BEGELEIDING & praktijkgerichte opleidingen voor professionals
Stoppen met roken
 

Uw bedrijf rookvrij

Momentum Training & Coaching heeft veel ervaring met het rookvrij maken van bedrijven. Wij verzorgen advies en begeleiding voor het rookvrij maken van uw bedrijf. Hiervoor bieden wij verschillende vormen van trainingen om uw medewerkers te laten stoppen. Wij werken zoveel mogelijk op maat.

Onze trainingen hebben een hoog slagingspercentage. Het slagingspercentage hangt natuurlijk af van onze deskundigheid maar ook zeker van de inzet van de stopper. Ben je er al klaar voor of niet? ben je bereid door te zetten als het moeilijk wordt? Deze onderwerpen staan centraal. Het gaat erom dat de roker stopt met roken!

Ervaring leert dat de gemiddelde stopper zo'n 3 tot 4 pogingen nodig kan hebben om echt te stoppen. Dat scheelt per persoon. Wij vinden het belangrijk dat we een zaadje planten en dat die roker ervoor gaat om te stoppen. Iedere stap in de goede richting is er 1! Sommige deelnemers hebben het nodig nog een keer mee te doen. Dat kan altijd.

Wij zijn voorstander van groepstrainingen, live of online, evidence based heb je dan de grootste kans van slagen. We merken dat deelnemers elkaar steunen, relativeren en samen kunnen lachen om elkaar en zichzelf.

3 pijlers om rookvrij worden te laten slagen:
Bewustzijn, Prioriteit en Systeem
Hier komt ook uw rol als werkgever in beeld. Bewustzijn, Prioriteit en Systeem zijn de 3 pijlers om het te laten slagen.

- Bewustzijn: Aandacht voor de stoppers en weten hoe moeilijk ze het soms hebben. Support als het moeilijk is, motiveren om door te zetten. 
Weten dat het een hardcore verslaving is en dat er tijd, geduld en een investering voor nodig is dit het hoofd te bieden. 

- Prioriteit: Veel bedrijven hebben de neiging heel enthousiast te beginnen en dan te snel denken dat het wel loopt. Stoppen met roken moet echt langere tijd prioriteit krijgen, alleen dan heb je de mogelijkheid als bedrijf echt te meten wat het oplevert.

- Systeem: Het stoppen met roken moet niet allen vanuit het bedrijf gesteund worden, maar ook het thuisfront is belangrijk. Er is onderzoek gedaan naar hoe dat het beste mogelijk is. Daaruit bleek het belang van de omgeving bij het project betrekken. En eventueel andere rokers in het gezin ook aanbieden om mee te doen met stoppen.

Mogelijkheden:

- Voel je Vrij! Online of live event >>

Een event van ongeveer 3 gevolgd door op maat support, volhouden is net zo belangrijk en vraagt net zoveel aandacht als stoppen!!!

- Voel je Vrij! Stoppen met Roken live Groepstraining

Hiervan zijn verschillenden vormen >>

- Wilt u op maat begeleiding voor uw bedrijf?

Neem hiervoor contact met mij op: Simone Königs 06 54357575